Katalog

Infotip katalog  →  Vzdělání

Podsekce:

- Obecné školy
- Vysoké školy
- Výstavy a veletrhy
- Vzdělávací a školící firmy
- Literatura
- Historické události
- Střední školy

Odkazy:

Katedra organické chemie - Univerzita Pardubice  ...
Informace o katedře, studentech, učitelích, studijních programech.
http://www.upce.cz/~koch

Oddělení chemie peptidů ÚOCHB AV CR  ...
Chemie peptidů, synteticky připravené peptidy a kvantová chemie.
http://erna.uochb.cas.cz/~pept

Ústav fyzikální chemie  ...
Experimentální, statistická a nevratná termodynamika.
http://staff.vscht.cz/win/fch/

Ústav chemické technologie restaurování památek  ...
Informace o studiu, odborná činnost ústavu.
http://staff.vscht.cz/rud/home.html

Ústav chemických procesů AV ČR  ...
Informace o výzkumu v chemické, biochemické oblasti.
http://www.icpf.cas.cz/

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha  ...
Informace o studiu a uplatnění absolventů.
http://staff.vscht.cz/met/index.html

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR  ...
Informace o činnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
http://www.uochb.cas.cz/Welcome.html

Ústav polymerů VŠCHT Praha  ...
Studium, výzkum a služby.
http://staff.vscht.cz/pol/

Česká chemie na internetu  ...
Ucelený seznam českých firem podnikajících v oboru chemie.
http://chemie.upce.cz/

Česká společnost chemická  ...
Česká společnost chemická
http://www.csch.cz/

DataApex Ltd.  ...
Počítače a software ovládnou chemické chromatografy v blízké budoucnosti.
http://www.dataapex.com

Databáze chemikálií  ...
Databázový program pro evidenci chemických sloučenin, software pro laboratoře.
http://www.matosoft.cz/

Fischer Scientific WorldWide  ...
Laboratorní technika a přístroje, nábytek a sklo.
http://www.fisherww.cz

Periodická tabulka prvků  ...
Vyčerpávající informace o prvcích, historie, zajímavosti.
http://www.tabulka.cz/

SciTech s. r. o.  ...
Software a databáze pro chemiky a přírodovědce.
http://web.telecom.cz/scitech

Česká zemědělská univerzita  ...
Studium na ČZU.
http://www.czu.cz

České vysoké učení technické  ...
Pracoviště a účelová zařízení, zaměstnanci a studenti, knihovny ČVUT, aktuality a pedagogická činnost, věda a výzkum a rozvoj a stavba.
http://web.cvut.cz/iso-8859-2/index.html

Jihočeská univerzita, České Budějovice  ...
Historie a charakteristika univerzity a sponzoři. Rektorát, koleje a menzy a učební plán.
http://www.jcu.cz

Karlova univerzita  ...
Historie a zakládací listina, struktura fakult, přijímací řízení a studium.
http://www.cuni.cz

Masarykova univerzita Brno  ...
Seznam fakult, jejich stránky a rektorát Masarykovy univerzity.
http://www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně  ...
Informace o historii, jednotlivých fakultách, výzkumu.
http://www.mendelu.cz/

Ostravská univerzita  ...
Informace o jednotlivých fakultách a zprávy z rektorátu.
http://www.osu.cz

Seznam VŠ a universit  ...
Informace o všech vysokých školách v ČR.
http://www.vysokeskoly.cz/

Slezská univerzita v Opavě  ...
Informace o studiu na této univerzitě, činnost jednotlivých fakult, zahraniční styky, věda.
http://www.slu.cz/

Technická univerzita, Liberec  ...
Informace a novinky z T.U.L.
http://www.vslib.cz


Strana:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 

+ Přidat odkaz do katalogu
 
Desig & code by GOLEM GROUP. Copyright © 1998 - 2020 Informační server