Katalog

Infotip katalog  →  Vzdělání

Podsekce:

- Obecné školy
- Vysoké školy
- Výstavy a veletrhy
- Vzdělávací a školící firmy
- Literatura
- Historické události
- Střední školy

Odkazy:

Knihovna UP Olomouc  ...
Katalog knihovny, informační centrum UP
http://tin.upol.cz

Knihovna VŠCHT  ...
Aktuální informace knihovny, katalog, virtuální knihovna, kurzy, odkazy.
http://lib-c.vscht.cz/

Slezská univerzita  ...
Informace o knihovně, služby, katalog, fondy, ediční středisko.
http://library.fpf.slu.cz/

Univerzita Pardubice  ...
Univerzitní knihovna.
http://library.upce.cz/knihovna/default.htm

Univerzitní knihovna Plzeň  ...
Souhrnné informace o knihovně, katalog, služby, studovny, služby.
http://www.knihovna.zcu.cz/

Ústřední knihovna MFF UK Praha  ...
Vyhledávací služba knihovny MFF UK.
http://albert.karlin.mff.cuni.cz/cgi-bin/k5

Ústřední knihovna VUT Brno  ...
Nabídka informací, knih, časopisů a CD-ROM.
http://www.vutbr.cz/library/default.htm

Ústřední knihovna Vysoké školy báňské  ...
Informace o knihovně, fondy, služby a jiné informace.
http://knihovna.vsb.cz/

Knihovna Akademie věd ČR  ...
Katalog publikací, služby, novinky, vydávané publikace.
http://www.lib.cas.cz/

Knihovna státního zdravotního ústavu  ...
Informace o poskytovaných službách, časopisy, ediční činnost novinky.
http://www.szu.cz/svi/index.htm

Moravská zemská knihovna v Brně  ...
Veškeré informace o skrytém světě Moravské zemské knihovny.
http://www.mzk.cz

Národní knihovna České republiky  ...
Informace, služby, katalogy,databáze, Slovanská knihovna, publikační činnost.
http://www.nkp.cz

Státní technická knihovna  ...
Virtuální i skutečná knihovna zaměřená na techniku a přírodní vědy.
http://www.stk.cz/

Státní vědecká knihovna Kladno  ...
Informace o provozu knihovny, novinky, on-line katalog, odkazy na knihovny, informace z regionu.
http://www.svkkl.cz/

Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích  ...
Aktuality, služby státní vědecké knihovny.
http://www.cbvk.cz/

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové  ...
On-line katalog a informace pro uživatele.
http://www.svkhk.cz/knihovna

Státní vědecká knihovna v Liberci  ...
Státní vědecká knihovna.
http://www.svkli.cz/

Státní vědecká knihovna v Olomouci  ...
Informace o službách, průvodce, katalog, novinky, odkazy, rezervace.
http://www.svkol.cz/

Státní vědecká knihovna v Plzni  ...
Souhrnný přehled o provozu knihovny, ceník služeb, výstavy, knihovna pro nevidomé, odkazy.
http://www.svkpl.cz/

Gymnázium Žamberk  ...
Oficiální stránky Gymnáza Žamberk.
http://www.gyzamb.cz

Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště - LTI Ústí nad Orlicí  ...
Stránky býv. Textilní školy v Ústí nad Orlicí
http://www.sosuo.cz

Soukromá střední podnikatelská škola HERMÉS MB, Mladá Boleslav  ...
4 leté studium zaměřené na informační a kumunikační technologie nebo na cestovní ruch.
http://www.hermes-mb.cz/oa/oaobory.html

Soukromé SOU a U tradičních řemesel HERMÉS MB, Dlouhá Lhota u Mladé  ...
3 letý učební obory : kuchař-číšník pro pohostinství, truhlář, zedník, pokrývač, klempíř (stav.výroba), řezník-uzenář, nástavbové studium denní i dálkové
http://www.hermes-mb.cz/sou/souobory.html

HERMÉS MB s.r.o.  ...
Střední podnikatelská škola a SOU a U tradičních řemesel, kvalifikační zkoušky kuchař-číšník, nástavbové studium - denní i dálkové.
http://www.hermes-mb.cz

Praktická škola a Odborné učiliště v Novém Městě nad Metují  ...
Praktická škola a Odborné učiliště patří do sítě speciálních škol. Je určena především pro žáky zvláštních škol a žáky, kteří ukončili školní docházku v nižším než devátém ročníku nebo poslední ročník ukončili neúspěšně.
http://www.praktickaskola.cz


Strana:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 

+ Přidat odkaz do katalogu
 
Desig & code by GOLEM GROUP. Copyright © 1998 - 2020 Informační server