Katalog

Infotip katalog  →  Věda

Podsekce:

- Astronomie
- Biologie
- Ekonomie
- Fyzika
- Chemie
- Matematika
- Psychologie
- Zeměpis
- Životní prostřední
- Ekologie

Odkazy:

Ústav chemických procesů AV ČR  ...
Informace o výzkumu v chemické, biochemické oblasti.
http://www.icpf.cas.cz/

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha  ...
Informace o studiu a uplatnění absolventů.
http://staff.vscht.cz/met/index.html

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR  ...
Informace o činnosti Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
http://www.uochb.cas.cz/Welcome.html

Ústav polymerů VŠCHT Praha  ...
Studium, výzkum a služby.
http://staff.vscht.cz/pol/

Česká chemie na internetu  ...
Ucelený seznam českých firem podnikajících v oboru chemie.
http://chemie.upce.cz/

Česká společnost chemická  ...
Česká společnost chemická
http://www.csch.cz/

DataApex Ltd.  ...
Počítače a software ovládnou chemické chromatografy v blízké budoucnosti.
http://www.dataapex.com

Databáze chemikálií  ...
Databázový program pro evidenci chemických sloučenin, software pro laboratoře.
http://www.matosoft.cz/

Fischer Scientific WorldWide  ...
Laboratorní technika a přístroje, nábytek a sklo.
http://www.fisherww.cz

Periodická tabulka prvků  ...
Vyčerpávající informace o prvcích, historie, zajímavosti.
http://www.tabulka.cz/

SciTech s. r. o.  ...
Software a databáze pro chemiky a přírodovědce.
http://web.telecom.cz/scitech

Akademie věd v ČR  ...
Jednotlivé instituty a základní informace o nich. Jejich náplň práce, výsledky a využití jejich práce.
http://www.cas.cz/

Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze  ...
Informace o ústavu.
http://astro.mff.cuni.cz

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv  ...
Informační servis, on-line dotazy na vývoj a výzkum s možností léčiva si objednat.
http://www.biopharm.cz

Centrum dopravního výzkumu  ...
Vývoj, konstrukce a distribuce novinek z dopravního oboru. Možnost registrace a tím získání ještě více informací.
http://www.cdv.cz/cgi-bin/toASCII

Český geologický ústav  ...
Geologie a její možnosti.
http://www.cgu.cz

Institut fyziky plazmatu  ...
Obrovská možnost živě si popovídat o plazmě a jejím využití. Co to plazma je a k čemu se již dnes využívá.
http://www.ipp.cas.cz

Laboratoř chemie pevných látek  ...
Seznam Nobelových cen za chemii a stránky věnující se jednotlivým pevným látkám v chemii.
http://www.upce.cz/~slchpl

Matematický ústav Akademie věd ČR  ...
Informace o náplni práce a její realizaci.
http://www.math.cas.cz

Sklářský ústav, s.p.  ...
Souhrnné informace a služby v oblasti skla, keramiky, porcelánu a bižuterie.
http://www.bonet.cz/su

VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice  ...
Informace v oblasti hornictví, stavebnictví, geotechnika, zkušebnictví, strojírenství a elektronika
http://www.vvuu.cz/

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický  ...
Souhrnné informace z oblastí geodézie, topografie a kartografie.
http://gama.fsv.cvut.cz/~odis/vugtk.shtml

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí  ...
Informace o činnosti výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.
http://www.ecn.cz/cicso/

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM  ...
Souhrnné informace o činnosti ústavu.
http://www.vuv.cz/

Calla  ...
Sdružení pro záchranu životního prostředí poskytuje rady a informace z energetické oblasti.
http://www.ecn.cz/private/calla


Strana:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 

+ Přidat odkaz do katalogu
 
Desig & code by GOLEM GROUP. Copyright © 1998 - 2020 Informační server